Læringsportal
for lokal og regional planlegging

– Prosjektoppgaver

Som del av eksamen på studiet Helse og omsorg i Plan har deltakerne utarbeidet prosjektoppgaver innen ulike temaer. Noen utvalgte oppgaver er presentert nedenfor.