Læringsportal
for lokal og regional planlegging

Videoer om helsestatistikk

Prioritering av folkehelseutfordringer

Tor-Ivar Karlsen
Universitetet i Agder – 2015
11:18

Oppgave
Hvorfor bør prioriteringer gjøres av en bredt sammensatt gruppe?

Gjennomsnitt og median

Tor-Ivar Karlsen
Universitetet i Agder – 2015
02:57

Oppgave
Når skal men bruke gjennomsnitt og når skal man bruke median?

Hvordan lage perfekte tabeller

Tor-Ivar Karlsen
Universitetet i Agder – 2015
08:45

Oppgave
Lag en tabell i excel.

Misforstått statistikk

Tor-Ivar Karlsen
Universitetet i Agder – 2015
07:38

Oppgave
Lag et søylediagram og endre størrelse på verdiaksen.

Analytisk statistikk 1

Tor-Ivar Karlsen
Universitetet i Agder – 2015
08:00

Oppgave
Hvilke tre spørsmål kan vi få svar på ved hjelp av analytisk statistikk?

Analytisk statistikk 2

Tor-Ivar Karlsen
Universitetet i Agder – 2015
08:59

Oppgave
Hvilke statistikkressurser finnes i eller nær din kommune?

Samtale om helse og omsorg i planlegginga i Ulstein kommune

Randi Bergem, Høgskulen i Volda og Marit Botnen, Komunalsjef i helse og omsorg i Ulstein kommune
Høgskolen i Volda – 2014
22:00

Arbeid med folkehelseoversikter i Nord-Gudbrandsdal

Hege Lorentzen, koordinator i samfunnsmedisin
Høgskolen i Lillehammer – 2015
16:42

Beskrivende statistikk 1

Tor-Ivar Karlsen
Universitetet i Agder – 2015
09:43

Oppgave
Hvilke to former for statistikk kan en snakke om?
Hvilke måter kan man samle inn data på?

Beskrivende statistikk 2

Tor-Ivar Karlsen
Universitetet i Agder – 2015
09:48

Oppgave
Hvilke to hovedformer for spørreskjemaundersøkelser kan man benytte og hva er fordeler og ulemper ved disse?
Hvorfor er tidsserier så viktige?

Hvordan lage egne beskrivende statistikk 2

Tor-Ivar Karlsen
Universitetet i Agder – 2015
16:20

Oppgave
Lag en oversikt over andel arbeidsledige kvinner og menn i din kommune for de siste fem årene.
Hvorfor er tidsserier så viktige?