Læringsportal
for lokal og regional planlegging

Folkehelseoversikter og statistikk

Kommuner og fylkeskommuner er gjennom Folkehelseloven pålagt å utarbeide en oversikt over befolkningens helsetilstand og de faktorene som påvirker denne. Helseoversikten vil gi kommunesektoren anledning til å løfte fram et kunnskapsgrunnlag om folkehelseutfordringene i sitt område.

Under dette temaet har vi samlet innhold fra idéheftet om helseoversikter og planstrategi: «Folkehelseplanlegging i kommunene» utviklet av Tor-Ivar Karlsen ved Universitetet i Agder, samt noen eksempler og videoer om hvordan helsestatistikk kan forstås og misforstås.

Idéhefte om helseoversikter og planstrategi (pdf)

Nedenfor presenteres deltemaer fra heftet: