Læringsportal
for lokal og regional planlegging

Juss og etikk

Samhandlingsreformens forventninger stiller nye krav til kommunene som samfunnsaktører og samarbeidsarena, med bl.a. større satsing på forebyggende og helsefremmende arbeid for å skape gode levekår og avlaste helsetjenestene.   Lovgrunnlaget for dette arbeidet er sentralt. Lovgrunnlaget finner v i en rekke lover som Plan- og bygningsloven, helse- og omsorgstjenesteloven, folkehelseloven, helseforetaksloven, samt offentlighetsloven, forvaltningsloven og kommuneloven.

Med lov skal helsa bygges

Bente Ohnstad
Høgskolen i Lillehammer – 2014
27:39

Etiske spørsmål er til stede i alt helse- og omsorgsarbeid og i planlegging. I forelesningen til professor Jan Inge Sørbø blir sentrale spørsmål om planlegging og etikk reist. Fordeler planen goder riktig? Åpner planleggingen for unike møter mellom hvert enkelt menneske? Er planleggingen slik at alle involverte opplever at de er etisk likeverdige?

Etikk i helse og plan

Professor Dr. Jan Inge Sørbø
Høgskolen i Volda – 2014
28:10