Læringsportal
for lokal og regional planlegging

Innovasjon

Innovasjon er et positivt ladet ord, både innenfor privat og offentlig virksomhet. Innovasjon og nyskaping er aktiviteter som offentlig sektor gjør og blir oppfordret til å gjøre mer av, med litt ulike begrunnelser. Innovasjon kan komme mange former, som nye ideer, nye produkter, nye tjenester, ny politikk og nye styringssystemer. Er innovasjon alltid bra, eller for hvem er det bra? Kan reformer i offentlig forvaltning forstås som innovasjon?

Teorier og begreper

Rolf Rønning
Høgskolen i Lillehammer – 2014
14:26

Reformer og modernisering i offentlig sektor

Professor Dr. Roar Amdam
Høgskolen i Volda – 2014
19:35

Hva er innovasjon

Elin Anita Nilsen
Norges arktiske universitet – 2015
30:56

Innovasjons- og strategiprosesser – virkemidler for innovasjonsledelse?

Elin Anita Nilsen
Norges arktiske universitet – 2015
23:20

God innovasjonsledelse: – Ulike roller i ulike faser

Elin Anita Nilsen
Norges arktiske universitet – 2015
53:14

God innovasjonsledelse

Elin Anita Nilsen
Norges arktiske universitet – 2015
12:43