Læringsportal
for lokal og regional planlegging

Partnerskap og samstyring

Partnerskap og samstyring er temaer som omhandler hvordan planlegging og styring utvikles i ulike typer styringsnettverk, som det er mange av i Norge i dag. Vi snakker om samstyring mellom forvaltningsnivåer, mellom kommuner, fylkeskommuner og offentlige virksomheter og også mellom offentlig sektor og privat og frivillig sektor.

Forelesningene handler også om samhandlingsutfordringene innenfor en nyfragmentert offentlig sektor, hvor det etableres samstyringsformer gjennom nettverksløsninger og partnerskap.

Innenfor dette temaet holder førsteamanuensis Ulla Higdem en rekke forelesninger av ulik lengde. Vi ser også en dialogforelesning mellom Aksel Hagen og Ulla Higdem om hvordan partnerskap kan forstås.

Hva er partnerskap?

Aksel Hagen og Ulla Higdem
Høgskolen i Lillehammer – 2014
13:30

Governance og alt det der

Ulla Higdem
Høgskolen i Lillehammer – 2014
05:48

Tradisjonell offentlig styring vs. Samstyring i partnerskap

Ulla Higdem
Høgskolen i Lillehammer – 2014
09:31

Governance og samstyring. Effektivt, men udemokratisk?

Ulla Higdem
Høgskolen i Lillehammer – 2014
04:17

Styringsnettverk og partnerskap

Ulla Higdem
Høgskolen i Lillehammer – 2014
04:43

Utviklingen fremover

Aksel Hagen og Ulla Higdem
Høgskolen i Lillehammer – 2014
09:12